Groep 6b

Welkom op de pagina van groep 6a
Groep 6B telt dit schooljaar 17 kanjers. Deze kanjers werken hard aan de verschillende vakken. De praktijklessen van Jeelo zijn wel echt favoriet bij de kinderen.

Bij de start van de dag mogen de kinderen via de zij-ingang zelf naar het lokaal op de tweede verdieping komen. De deuren gaan om 8.15 uur open. De leerkrachten heten de kinderen welkom. Om 8.30 uur starten we met de lessen.

Wat gebeurt er zoal in groep 6B?

  • Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal.
  • We leren de kinderen de psalmen en andere Bijbelse liederen.
  • De kinderen rekenen op een chromebook via “Bingel”.
  • Dagelijks is er aandacht voor rekenen, taal, spelling en (begrijpend) lezen.
  • Iedere week is er huiswerk voor rekenen; redactiesommen.
  • Op dinsdagochtend hebben de kinderen gym.
  • Drie keer per week gaan we aan de slag met Jeelo.
  • Een keer per week hebben we muziekles, van onze echte ‘muziekjuf’.
  • Naast het volle programma maken wij tijd vrij voor groepsvorming.

Juf Matthanja Garms

Maandag en dinsdag

mgarms@koepelschool.nl

Juf Laura Treffers

Woensdag t/m vrijdag

ltreffers@koepelschool.nl