Groep 2/3

Welkom op de pagina van groep 2/3
Groep 2/3 heeft dit jaar 26 leerlingen, waarvan 9 leerlingen in groep 3 zitten en 17 leerlingen in groep 2.
Wij hebben twee lokalen tot onze beschikking; een werklokaal en een hoekenlokaal. In het werklokaal doen we alle gezamenlijke activiteiten zoals kringmomenten, eten & drinken, muziek en wordt er gewerkt door leerlingen uit groep 2 en 3.  In het hoekenlokaal werken de leerlingen van groep 2 met ontwikkelingsmateriaal, aan gerichte opdrachten of wordt er in de hoeken gespeeld. Ook groep 3 mag nog lekker spelen in de hoeken.

In de ochtenden zijn we vooral bezig met (voorbereidend) rekenen, lezen en schrijven of motorische activiteiten. In de middagen werken we aan de Jeelo-projecten.

We zitten in een combinatiegroep, maar proberen zoveel mogelijk activiteiten gezamenlijk te doen.

De leerlingen komen vanaf 8.20 uur zelf naar binnen en worden bij de deur van het lokaal welkom geheten door de leerkracht. Ze beginnen zelfstandig met een inloop-activiteit. Om half 9 gaat de deur dicht en start de lesdag.

Wat gebeurt er zoal in groep 2/3

  • Elke dag starten we met inloopactiviteiten gericht op taal, lezen, tellen, motoriek, knutselen of samenwerken.
  • We beginnen elke ochtend met zingen en gebed.
  • 3x in de week luisteren de leerlingen naar een Bijbelverhaal en op vrijdagochtend is er een sing-in. Op de overige dagen maken de kinderen een verwerking en wordt er veel gezongen.
  • In de eerste werkperiode wordt er gewerkt met Veilig Leren Lezen of met ontwikkelingsmateriaal.
  • In de tweede werkperiode wordt er gerekend door groep 3 en gaat een deel van groep 2 met de juf werken. De rest van de kinderen speelt dan in de hoeken.
  • In de ochtendpauze en tussen de middag spelen wij een ruim drie kwartier buiten. We hebben een heerlijk plein waar we veel kunnen ontdekken en doen. We houden van kleding aan waarin gespeeld mag worden.
  • Gymmen in de gymzaal of bewegen in het speellokaal staat ook op ons weekprogramma.
  • Tijdens de derde werkperiode (middag) is er tijd en ruimte voor Jeelo en het spelen in de hoeken.
  • Op dinsdagmiddag krijgen we muziekles van juf Butet en op donderdag van de eigen juf.
  • De lessen van de Vreedzame School worden op vrijdagochtend gegeven.

Juf Melina Schoeman

Maandag t/ woensdag

mschoeman@koepelschool.nl

Juf Erika van Steensel

woensdag t/m vrijdag

evsteensel@koepelschool.nl