Ziekmelding

 

Als uw kind ziek is, kunt u dat telefonisch doorgeven tussen 08.00 uur en 08.30 uur.  

Locatie Oranjelaan: 0318 - 690363 

Locatie Nieuwe Maanderbuurtweg:  0318 - 630564

 

En u kunt via Parro een bericht sturen. U mag ervan uitgaan dat alles wat u voor 8.00 uur in Parro gestuurd hebt, gelezen wordt door de groepsleerkracht voor de start van de betreffende dag.

 

 

Vrij vragen 

In sommige gevallen is het geoorloofd dat uw kind vrij krijgt van school. Om vrij te vragen heeft u het formulier Aanvraag vrijstelling schoolbezoek nodig. Dit kunt u invullen en op school inleveren bij de directeur of bouwcoördinator.

 

Meer informatie over het vrij vragen is te lezen in het document Vuistregels aanvragen extra verlof.

 

 


Toelichting op de cookies