Jeelo school

Jeelo school 

JeeloEen Jeelo-school heeft als doel om alle leerlingen meer te laten leren. Talenten van kinderen worden verder ontwikkeld en de 21 eeuwse vaardigheden staan centraal. Jeelo heeft 12 projecten voor groep 1 t/m 8 ontwikkeld waarin leerlingen uitgedaagd worden. Op de middagen werken de leerlingen aan een Jeelo-project.
Taal/spelling, rekenen, (begrijpend) lezen en Engels wordt aangeboden middels eigentijdse methoden en staat los van een Jeelo-project. 


'Kinderen ervaren de wereld als een geheel. Door samenhang in de leerstof aan te brengen en de maatschappij bij het leren te betrekken, leren leerlingen verbanden te leggen tussen wat ze leren op school en de wereld om hen heen. Scholen die dat doordacht doen, hebben een minder overladen programma. En meer tijd voor de begeleiding van leerlingen. Zo leren meer leerlingen meer.' 

 

Visie

Wij kiezen voor de methode Jeelo, omdat er veel aspecten aan bod komen waar wij achter staan. De Koepelschool staat voor vernieuwend onderwijs waarin betrokkenheid wordt gecreëerd, zodat leerlingen eigenaar worden van hun eigen leerproces. Hierin wordt gebruik gemaakt van de verschillende talenten van de leerlingen en laten de leerkrachten de leerlingen samenwerken. Op deze wijze leren ze nieuwe vaardigheden die de leerlingen kunnen gebruiken in de toekomst. De leerkracht stimuleert hierin de leerling om nieuwe talenten te ontdekken en vaardigheden te ontwikkelen.

 

 
De digitale wereld is op dit moment snel aan het veranderen en wij vinden dat het onderwijs daar ook in mee moet gaan. In Jeelo wordt er gebruik gemaakt van verschillende digitale middelen, zodat de leerlingen kunnen werken aan de 21e -eeuwse vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die de kinderen van tegenwoordig leren, zodat ze later kunnen functioneren in een maatschappij waarin veel nieuwe beroepen zullen zijn.

 


Eén van de 21e -eeuwse vaardigheden die wij erg belangrijk vinden is reflectie. Tijdens het werken met Jeelo leren de leerlingen reflecteren op hun producten en processen. Op deze manier leren de leerlingen met een kritische blik naar hun werk te kijken. Dit bevordert de zelfregulatie van de leerling. De vaardigheid die de leerkrachten gaan in zetten om dit doel te bereiken is door een coachende leerkracht te zijn. De leerkracht staat hierbij meer op een afstand, hierdoor moeten de leerlingen meer zelf doen.

 

 
Naast het werken aan de vaardigheden van de leerlingen staat de Koepelschool ook achter het samen werken als één school. Wij vinden het belangrijk dat er schoolbreed hetzelfde project wordt gedraaid. Iedere groep doet dit op hun eigen niveau. De leerkrachten van de Koepelschool vinden het fijn als de projecten samen worden opgezet, geopend en afgesloten. Naast dat de leerkrachten samenwerken vinden wij het ook belangrijk dat de ouders van de leerlingen op school hierin een bijdrage kunnen leveren en zo ook meewerken aan de projecten. Als ouders betrokken zijn bij de projecten van hun kind, worden de leerlingen ook meer betrokken en kunnen ze deze ervaringen thuis delen.

Maak leren zichtbaar! 

In het schooljaar 2019 - 2020 behandelen we de volgende projecten:

 

 Project

 van tot
 Maken van je eigen product 28 oktober 2019 11 december 2019
 Omgaan met geld6 januari 2020 14 februari 2020 
 Omgaan met de natuur 2 maart 2020 9 april 2020
 Leren voor later4 mei 2020 19 juni 2020
 Veilig in het verkeer24 juni 20209 juli 2020 

 

Meer informatie over Jeelo vindt u op: https://www.jeelo.nl/voor-ouders/ 


Toelichting op de cookies