Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

 

De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op De Koepelschool. De MR vergadert één keer in de zes weken. Er zitten zowel ouders als leerkrachten in de MR.

 

Leden van de MR:

Namens de ouders: Atze-Jan de Vries en Erwin van Dam

Namens het team: Eefje Rodenburg en Marriëtte van Harn

 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar tenzij het over vertrouwelijke zaken gaat. Iedereen is  welkom om de vergaderingen bij te wonen. 

 

Contact opnemen met MR kan door te mailen naar  mrkoepelschool@vhsede.nl.


Toelichting op de cookies