Project ‘Zorgen voor jezelf en anderen’ van start

Afgelopen maandag was  de opening van het eerste Jeelo project van dit schooljaar! Het project gaat over zorgen voor jezelf en anderen.

Gezond zijn en blijven is belangrijk. Hoe zorg je dat je je lichamelijk fit voelt? Dat je goed in je vel zit en blij bent met jezelf? En hoe zorg je dat jijzelf en anderen zich prettig voelen in de groep?
Het doel van het project is dat kinderen leren over hun lichamelijke, psychische en sociale gezondheid. Ze leren ook dat je er wat aan moet doen als je je niet goed voelt: niet in een hoekje blijven zitten, maar in actie komen.

Bij de start van het project stonden bij de groepen 1 t/m 4 voelen, proeven, bewegen en horen centraal. Bij de groepen 5 t/m 8 lag de nadruk op bewegen en sporten.

Door Jeelo ervaren de kinderen de wereld als een geheel. Door samenhang in de leerstof aan te brengen en de maatschappij bij het leren te betrekken, leggen ze verbanden tussen wat ze leren op school en de wereld om hen heen.