Renovatie locatie AM en inwoning De Schakel op de locatie NMB

Ruim drie jaar geleden heeft het toenmalige bestuur van de Koepelschool aangegeven dat de beide scholen van de Koepelschool één school zouden worden. De beide teams zouden samengevoegd worden tot één team en er zou les gegeven worden op twee locaties. In de beleidsvoornemens stond ook dat de Koepelschool een integraal kindcentrum (IKC) zou worden. Dit betekent dat naast basisonderwijs ook kinderopvang, peuteropvang en naschoolse opvang aangeboden zou worden.

Vanaf 1 september 2019 is de Koepelschool inderdaad één school, met één team en twee locaties geworden. In september 2020 zijn we verhuisd met onze onderbouwlocatie van de Oranjelaan naar de Anton Mauvestraat. Op 1 januari 2021 is peuter- en buitenschoolse opvang De Regenboog overgenomen door De Drieslag. Vanaf dat moment horen de peuteropvang en de buitenschoolse opvang bij dezelfde organisatie als de Koepelschool.

We willen een volgende stap zetten, namelijk opvang en onderwijs bieden aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Dit betekent dat we dan ook kinderopvang voor de jongste kinderen aanbieden. Om dat te bereiken moet de locatie aan de Anton Mauvestraat opgeknapt worden. Naast de investering van de Drieslag krijgen we ook van de gemeente Ede een bedrag om te renoveren. We zijn blij dat we op deze manier onze doelen kunnen bereiken.

Daarnaast gaan we ook (weer) samenwerken met nieuwkomersschool De Schakel. Nieuwkomers zijn kinderen die nieuw in Nederland zijn en de Nederlandse taal niet spreken. In een jaar krijgen ze op De Schakel een intensief taalaanbod, waarna deze kinderen naar een reguliere basisschool in Ede gaan. De Schakel heeft kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Vanaf het schooljaar 2022-2023 zal de Schakel op onze locatie aan de Nieuwe Maanderbuurtweg gevestigd zijn.

We hebben voor deze oplossing gekozen omdat we vinden dat De Schakel een goede voorziening is om kinderen die nieuw in Nederland zijn een goede start te geven. De Schakel zit nu nog op de Oranjelaan maar ze moeten daar aan het eind van het schooljaar uit. Het gebouw wordt dan gesloopt.
Wij hebben voldoende lokalen over om De Schakel te huisvesten en zo deze school en kinderen ook een eigen plek te geven.
Met de komst van De Schakel willen we gezamenlijke activiteiten in het kader van burgerschap aanbieden. Het onderwijs in Nederland is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.
Daarnaast hebben we een aantal jaren op de Oranjelaan goed samengewerkt met de collega’s van De Schakel. We hebben er alle vertrouwen in dat dat de komende periode ook zal gebeuren.

Hieronder kunt u zien hoe de verdeling van het schoolgebouw eruit komt te zien.

De Schakel krijgt 5 lokalen aan de linkerkant (op de tekening) van de school. Dit zijn twee lokalen op de bovenverdieping en drie lokalen op de begane grond. De Schakel krijgt een eigen ingang op de plaats waar nu de nooduitgang is. De beide scholen zijn gescheiden door een wand halverwege de hal. Er zal wel een deur geplaatst worden zodat de kleuters van De Schakel naar het speellokaal kunnen lopen. De komende maanden zullen we afspraken maken over pauzetijden, wie speelt waar en wanneer op het schoolplein en allerlei andere praktische zaken.

In 2022 bestaat de Koepelschool 100 jaar. We zien met deze maatregelen de toekomst van de school met vertrouwen tegemoet. We hebben nog twee tot drie lokalen over om eventueel te groeien in leerlingaantal en financieel past het ook beter bij de huidige grootte van de school.