Wat leren wij op de Vreedzame School?
De stof die wij in de lessen van De Vreedzame School behandelen is gevarieerd en leerzaam. Wat er in grote lijnen aan bod komt is:

  • Gezamelijke besluitvorming
  • Conflicten oplossen
  • Verantwoordelijkheid voor gemeenschap
  • Open staan voor verschillen
  • Basisbeginselen van onze democratie

Onze ervaringen
Wij hebben gemerkt dat kinderen, door de lessen van De Vreedzame School, op een positievere manier met elkaar omgaan, op een democratische manier beslissingen leren te nemen en een actievere bijdrage leveren aan de sfeer in de groep. In de blokbrief die wij zes keer per jaar uitbrengen, kunnen ouders en verzorgers lezen wat er tijdens de lessen van De Vreedzame School is besproken.