Ouderbetrokkenheid

Wij doen het samen!

Onze ouders zijn
• betrokken
• samenwerkend
• positief kritisch

Onze ouders gaan samen met ons voor een optimale ontwikkeling van hun kind. Wij delen de verantwoordelijkheid voor deze ontwikkeling. Ieder vanuit zijn eigen deskundigheid.

Samen gaan en staan voor het kind.

Nieuws