Medezeggenschap en toezicht De Drieslag wordt bestuurd door een eenhoofdig College van Bestuur. Onze bestuurder is Gert van der Rhee. Er wordt toezicht gehouden op het bestuur door een Raad van Toezicht. Tevens is er een identiteitsraad die een adviesrol invult voor het bestuur. Er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vanuit de scholen en een oudercommissie binnen het kindcentrum. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit zeven personen. De Raad ziet toe op het bestuur en heeft op diverse beleidsterreinen een goedkeurende rol. De Raad van Toezicht vergadert regelmatig. Dit gebeurt ter voorbereiding zonder de bestuurder en aansluitend met de bestuurder. Dhr. L.M. (Léon) van de Heg, secretaris Dhr. L.M. (Lennert) de Pater, voorzitter Dhr. G. J. (Geert Jan) de Weert, lid Dhr. B. (Bert) Mollema, lid Dhr. A.J. (Bram) Roggeveen, lid Dhr. V. (Vincent) de Heer, lid Dhr. C. (Corné) Kranenburg,  lid