Op de Koepelschool bieden wij  peuteropvang en buitenschoolse opvang aan. Zo zorgen wij voor een doorgaande leerlijn van 2,5-13 jaar. De peuteropvang en de buitenschoolse opvang zijn gehuisvest in onze locatie aan de Anton Mauvestraat 10A.

Peuteropvang
Onze peuteropvang is geopend op alle morgens van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 12.30 uur. U kunt uw kind brengen tussen 8.30-8.45 uur en ophalen tussen 12.15-12.30 uur.

Op onze locatie kunt u met uw peuter terecht voor VVE. VVE staat voor: Voor- en Vroegschoolse Educatie. Wij hebben een speciaal programma om kinderen te begeleiden waarbij de taalontwikkeling is vertraagd.

Buitenschoolse opvang
De buitenschoolse opvang is geopend tijdens de reguliere schoolweken op maandag-, dinsdag en donderdag van 14.30 tot 18.00 uur. In de schoolvakanties is de BSO geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 08.00 tot 18.00 uur.

Voor leerlingen op onze locatie aan de Nieuwe Maanderbuurtweg is vervoer geregeld naar de buitenschoolse opvang op de Anton Mauvestraat. De kinderen worden na schooltijd opgehaald en kunnen door de ouders worden opgehaald van de BSO op de Anton Mauvestraat 10A.

Wilt u uw kind inschrijven bij onze peuteropvang of BSO, klik dan hier.

Onze doelgroep
Onze christelijke identiteit is zichtbaar in de manier hoe wij met elkaar omgaan, in de liedjes en de thema’s die wij kiezen. Het is vooral zichtbaar in hoe wij met elkaar omgaan. Ouders en hun kinderen zijn welkom als zij zich aan de grondslag en waarden van onze stichting en opvang conformeren. Deze staan in onze folder en op deze website beschreven.