• We starten het jaar met een luistergesprek waarbij de ouders de leerkracht vertellen over het kind en wat het nodig heeft.
  • Regelmatig organiseren we oudergesprekken.
  • Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport mee.
  • Twee keer per jaar wordt er, naast de methodegebonden toetsen, in de groepen 3 t/m 8 een aantal Cito-toetsen afgenomen.
  • De vorderingen van elk kind houden we bij in een leerlingvolgsysteem (Parnassys en Leeruniek).
  • Ouders kunnen de vorderingen van hun kind inzien via het ouderportaal.
  • De kinderen van groep 8 maken de IEP-Eindtoets.