Onze school

De Koepelschool is een protestants christelijke basisschool in Ede. We bestaan als Koepelschool al bijna 100 jaar. Met de bijbel als uitgangspunt geven we goed en modern onderwijs in een ontspannen en gezellige sfeer op onze twee locaties.

 

Onze school heeft twee locaties in Ede-Zuid. Kenmerkend is de gezellige sfeer op school. We zijn als leerkrachten, kinderen en ouders betrokken bij elkaar.

 

 

Onderwijs

In ons onderwijs hebben we oog voor elk kind. En we bieden leerstof interactief aan met aandacht voor de verschillen in ontwikkeling van elk kind. Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, is er een impulsgroep en een plusklas.


 

 

In het kort 

 

  • We gebruiken moderne onderwijsmethoden.
  • In de methoden zijn 21st century skills verweven.
  • We geven klassikaal les met ruimte voor niveauverschillen.
  • Elke klas heeft een duidelijke structuur met een heldere dagindeling.
  • We leren kinderen om zelfstandig te werken en besteden ook veel aandacht aan samenwerken.
  • Er is volop aandacht voor vakken als muziek en Engels en digitale ontwikkeling. Al vanaf groep 1.
  • Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong werken in impulsgroepen aan hun eigen doelen.
  •  


    Toelichting op de cookies