Ouders van de Koepelschool

 

Ouders van De Koepelschool zijn op allerlei manieren betrokken bij de school.

 

Er zijn ouders die zich inzetten als klassenouder om samen met de leerkrachten mee te denken over bepaalde dingen voor de klas. Er zijn ouders die meehelpen met het organiseren van activiteiten en zo zijn er nog veel meer dingen op te noemen.

 

 

Binnen de school is er een groep ouders die regelmatig bidt voor de school: de gebedsgroep.

Als school hebben we een ouderraad. En uiteraard is er een medezeggenschapsraad binnen onze school.


Toelichting op de cookies