Ouderraad

Ouderraad

 

Als Koepelschool hebben we een zeer betrokken en actieve ouderraad.

De ouders van de OR zijn binnen de school actief met het organiseren van activiteiten en het aankleden van de school. Voorbeelden van activiteiten zijn:

 

  • Het jaarlijkse startfeest
  • Kinderboekenweek
  • Sinterklaasfeest,
  • Kerstfeest
  • Avondvierdaagse
  • De paaslunch. 

 

Samen

 

Sommige activiteiten worden volledig door de OR georganiseerd. Maar de meeste activiteiten in samenwerking met de leerkrachten.

 

De ouderraad overlegt met en werkt onder verantwoording van de schoolleiding. Leden van de ouderraad worden door de ouders gekozen of na een voordracht van de ouderraad benoemd. De ouderraad houdt via de nieuwsbrieven de ouders op de hoogte van de activiteiten waarbij ze behulpzaam zijn of zijn geweest. 

 

-          Lees meer over de ouderraad in het jaarverslag.


Toelichting op de cookies