Opening Jeelo-project ‘Omgaan met geld’

Vanmorgen hadden de groepen 5 t/m 8 de opening van het Jeelo-project ‘Omgaan met geld’.

Leerlingen krijgen elke 2  jaar een leerroute met een steeds grotere reikwijdte. Zo leren zij steeds meer over dit maatschappelijk relevante onderwerp.

  • Van uitgeven tot begroten: kinderen leren sparen en budgetteren.
  • Van reclame tot consumenteninformatie: kinderen leren onderscheid maken tussen reclame en serieuze consumenteninformatie.
  • Van koper tot bewuste consument: kinderen vergelijken aankopen op prijs en kwaliteit. Ze worden zich bewust van de duurzaamheid van producten.
  • Van kopen tot verkopen: kinderen kopen en ruilen producten en verkopen (eigen) producten.
  • Van handelen tot onderhandelen: kinderen leren dat bij handel er sprake moet zijn van een eerlijke ruil. Er moet voor beide partijen een win-winsituatie zijn.